Get e-book Die einde van die wêreld: En hoe om dit te oorleef (Afrikaans Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Die einde van die wêreld: En hoe om dit te oorleef (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Die einde van die wêreld: En hoe om dit te oorleef (Afrikaans Edition) book. Happy reading Die einde van die wêreld: En hoe om dit te oorleef (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Die einde van die wêreld: En hoe om dit te oorleef (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Die einde van die wêreld: En hoe om dit te oorleef (Afrikaans Edition) Pocket Guide.

Voor sy vertrek uit Kaapstad het Uys al aan Jan Rabie, wat op daardie tydstip nog in Parys gewoon het, genoem dat hy hom graag sou wou besoek.

Uys Krige (1910–1987)

Benewens al die teater- en rolprentproduksies wat Uys in Parys gratis bygewoon het, het hy en Jan Rabie ook in wisselwerking met mekaar se werk verkeer. Daar het hy by die eenvoudige Katalaanse vissersvrou Adela Domingo Estran en haar man Juan geloseer en aan sy drama Die goue kring begin werk. Maar toe gebeur die wonder.

Ook pyn word onsterflik en mense wat smag om te sterwe, bly worstel met hul pyn. Omdat die dood en die lewe so nou verbonde is, kan moeders ook nie aan kinders geboorte gee nie. Uiteindelik besef Moeder Mart dat sy haarself ter wille van ander moet opoffer. Sy bevry Die Dood en vertrek saam met hom. Die inhoud is digterlik. Gebreke het die stuk. Hy het ook gevoel dat hy met hierdie drama dalk naby aan die volle gebruik van die teater kom.

Uys het aan die einde van Maart na Kaapstad teruggekeer. Hy het nou betrokke geraak by die opvoering van die Engelse vertaling van Lorca se Yerma , waarin Lydia Lindeque die hoofrol vertolk het. Toe Uys se Afrikaanse vertaling van Yerma in in boekvorm verskyn het, nadat dit in in Standpunte gepubliseer is, het dit net lof van oral ontvang.

Dit is daarna weer in en uitgegee. Op grond van die feit dat dit in Standpunte verskyn het, is die Akademieprys vir Vertaalde Werk in daaraan toegeken. Uiteindelik kan sy die byna onmenslike besitlikheid van haar man nie meer verduur nie en vermoor sy hom wanneer hy hom aan haar opdring. Uys se vyfde bundel oorspronklike verse, Ballade van die groot begeer , het in verskyn.

Hy het die gedigte binne vyf maande geskryf terwyl hy by sy ouers se huis in Onrust gebly het. Ons het hier dan ook die tipiese Uys Krige, en op sy beste. Die loslippigheid, die kwinkslag, die liefde vir die bont, dikwels kakelbont massa wat tog dikwels net onder die oppervlakte suggestief en assosiatief verbind is , die onversadigbare, die onophoudelike — dis alles hier.

En oorvloediger as voorheen. Die kleurlingtaal is inderdaad die heerlikste ding van hierdie bundel. Die blanke taal steek maar taamlik kwasterig en vierkantig hierteen af. By laasgenoemde geleentheid het Opperman die volgende geleentheidskwatryn voorgedra:. Uys en Lydia se huwelik is op 8 Augustus ontbind, met Lydia wat toesig oor die twee minderjarige kinders gekry het. Sy is nie lank daarna nie met John Mantel, hulle eertydse buurman in Johannesburg, getroud.


  1. Events Calendar.
  2. Writing Through The Year - Autumn!
  3. Die einde van die wereld en hoe om dit te oorleef (Afrikaans, Electronic book text)!
  4. How Not to Raise a Perfect Child.
  5. Tafelberg | Book Details | Die einde van die wêreld en hoe om dit te oorleef (ePub);

Lydia is in Julie in Andorra in die suide van Frankryk oorlede. Uys en Jack Cope het intussen, in September , in een van die houthuisies in Clifton gaan woon. Hy het vir Adam Small ontmoet en met Ingrid Jonker was hy goed bevriend. In is die Leadership Exchange-beurs van die Carnegie-organisasie aan Uys toegeken, maar hy het steeds uitgestel om dit te gebruik. Die Carnegie-instansie het hom gewaarsku dat die toekenning sou verval indien hy dit nie gebruik nie en in Februarie het hy uit Kaapstad vertrek. Hy was van plan om sewe maande in Amerika deur te bring en daarna weer na Brittanje te vertrek, en dan sou hy en sy dogter Eulalia die res van saam deur Europa reis.

In het Gedigte — verskyn waarin die bundels Kentering en Rooidag verenig is.

Jan-Mattys van Lill - Veg Tot Die Einde (We Are The Heroes cov

Daar is ook gedigte in die versamelbundel wat gedateer het uit die tyd toe bogenoemde twee bundels verskyn het. Afrikaans sou armer en minder geskakeerd gewees het sonder hierdie gedigte. Hoewel daar met die verloop van die tyd veranderinge in Uys se digkuns ingetree het, was dit nie wesenlik nie.

Die vernaamste kenmerke van Uys Krige vind die leser in al hierdie gedigte terug. Die gedigte het later deel gevorm van die bundel Vooraand wat in uitgegee is. Maar hierdie plekkies word deur die massa woorde rondom en tussen hulle so uitmekaar gedruk dat dit tussen die woorde skaars nog herkenbaar is. FIJ van Rensburg het in Die Burger van 29 April geskryf dat die grootste gedeelte van Vooraand niks verander aan die beeld van Krige soos ons dit tot op daardie stadium leer ken het nie. Een afdeling het egter iets nuuts gebring, naamlik 'Onrusrivier '. Dis gedigte oor die dood, oor lewensrypheid en oor terugkyk na die kinderjare.

Een onmiskenbare bate van die bundel, wat in hierdie tyd gerus vermeld kan word, is die sintuiglik-gesonde daarvan. Veral die speelse stel hom hiertoe in staat. Daar is altyd helder son en vars lug in Krige se hantering van die sintuiglike. Jonker het haar na die finale verwydering van haar man, Pieter Venter, opnuut in Kaapstad gevestig.

Sy het haar ook in hierdie tyd emosioneel aan Jack Cope geheg. Op versoek van Eghard van der Hoven, toneeldirekteur van Truk, het Uys in die sestigerjare die groot werk aangepak om Twelfth night van Shakespeare in Afrikaans te vertaal. In sy inleiding tot die vertaling het Uys geskryf dat die stemming in Twelfth night , wat hy as Shakespeare se beste blyspel beskou, voortdurend verander, en daarmee saam ook die taal.

Afrikaans chimes so harmoniously with the rural imagery of Shakespeare, culled from the Warwickshire countryside. Hy het al beter gedoen. As plaasvervanger vir die gevaar van die oorlog jaag hy teen die Muur van die Dood. Uiteindelik pleeg hy selfmoord deur te vinnig teen die Muur van die Dood te jaag.

Dis nie dat die gesprekke op sigself vervelig is nie.

Die einde van die wereld en hoe om dit te oorleef Johannes Bertus de Villiers

Juis hierdie taalvaardigheid is egter gevaarlik, want Krige kan nie die versoeking weerstaan om selfs in ernstige oomblikke met die taal te speel nie. Weer eens het Krige se talente as dramaturg nie tot hul reg gekom nie omdat hy hulle nie met die nodige selfbeheersing gebruik het nie. Uys en Jack Cope se saamblyery was nie altyd sonder probleme nie. Na Ingrid Jonker se dood het Jack depressief geword en oor naweke het sy familie daar kom kuier, wat vir Uys ontstemmend geword het. Eers nadat Jack Sea-Girt in gekoop het, het Uys sy geld gekry.

Uys het hom op 18 April op Onrustrivier gevestig hy het altyd daarop aangedring dat dit Onrust is en nie Onrus nie , en daar het hy vir amper twintig jaar in Swartdakkies gebly wat hy van sy broer Arnold gekoop het. Drie weke na sy aankoms in Onrust, op 5 Mei, het hy weer na Londen vertrek, waar hy sy ou vriende, soos sir Laurens van der Post, die regisseur Leon Gluckman en die skrywer Sydney Clouts opgesoek het.

Hy het egter net twee weke daar gebly voordat hy op 19 Mei na New York gevlieg het. In New York het hy sy hersiening aan Die loodswaaiers voltooi en John Gainfort se eenbedryf Going home vertaal met die titel Kry julle ry , wat in Drie eenbedrywe opgeneem is. Nadat hulle Ierland verken het, is hulle na Londen voordat hulle op 4 November in Parys aangekom het. In Rome het die geluk Taillefer getref om die Italiaanse rolprentmaker Federico Fellini te ontmoet wat hom die geleentheid gebied het om as kameraman vir die rolprentregisseur te werk.

Dit was die begin van sy loopbaan as internasionale filmmaker en hy het besluit om nie verder saam met sy pa te reis nie. Uys is daarna nog na Athene, maar het daarteen besluit om vir Jan Rabie en Marjorie op Kreta te gaan kuier. Hy was moeg en wou terug na Suid-Afrika. Saam met die meeste Suid-Afrikaanse skrywers was Uys baie ontsteld toe Breyten tot nege jaar gevangenisstraf gevonnis is vir vermeende terrorisme.

Ek weet dis swaar, verbrands, maar ons moet traai om te probeer en traai Selfs in sy latere jare het Uys nie gehuiwer om politieke uitsprake te maak nie. In het die Akademie die Akademieprys vir Vertaalde Werk gesamentlik aan Eitemal vir sy vertaling van Faust en aan Uys vir sy vertaling van Twelfth night toegeken. Al wat ek van die verhewe liggaam verlang, is om my in die toekoms met rus te laat. Al wat ek nog van hom nodig het, is vrede en rus sodat ek kan aangaan om die werk te skryf wat my vriende en ek, veral ek, van my verwag.

Maar vir my hanteer Krige hier genoeg gehalte-materiaal om die voorste versvertaler te bly. Uys se vertaling van Shakespeare se King Lear is in gepubliseer. Van Niekerk se verweer was dat die huidige Akademie nie geblameer kon word vir die voorgangers se foute nie. Uys het self die samestelling gedoen uit die ses bundels oorspronklike verse wat tussen en verskyn het.

Maar daar was nie een enkele nuwe ongebundelde vers in nie. Die belangrikste ander mededinger was Breyten Breytenbach met Skryt en Met ander woorde: Vrugte van die droom van stilte. Daarvan lewer hierdie Keur oorvloedige getuienis. Ek is lank nie klaar geskryf nie. En nou moet ek nie die mense teleurstel wat so baie vertroue in my gestel het nie. Ek moet die verwagting vervul. Die stuk is al in deur Kruik opgevoer. Die loodswaaiers is sat van die oorlog en probeer Van Rensburg oortuig dat hulle medies ongeskik is om verder aan die oorlog deel te neem.

Bowenal bewys dit dat Krige se werk die toets van die tyd deurstaan het. Dit het al erger geword en in Mei moes hy vir twee weke in die Groote Schuur-hospitaal opgeneem word. Hy het aan Marjorie Wallace geskryf dat dit die ergste nog was en dat hy vir twaalf dae aanmekaar net opgegooi het. In die winter van is Uys na die Transvaal, waar hy by vriende, asook by Bokkie en sy vrou, Dorothy, gekuier het. Hy moes verskeie beenoperasies ondergaan, want sy linkerheup was ontwrig, die linkerknie se ligament was geskeur en die ligament van die regterenkel was gestuit.

Die verpleegpersoneel het na die tyd net lof gehad vir Uys, wat nooit gekla het nie, maar net altyd die personeel aangeprys het. Dit het langer as ses maande geduur voordat Uys weer na Onrust kon terugkeer. Sy laaste werke, soos Die ballades van Villon , Verse van Lorca en Drie eenbedrywe , is almal postuum gepubliseer.

Daarvan lewer Versamelde gedigte genoeg voorbeelde. Tydens die maak van die program is Pierre Marais en Uys na Europa, waar die televisiespan saam op sy spore kon loop. In het Uys die Hertzogprys vir Drama vir sy hele oeuvre ontvang en hierdie keer was daar geen polemiek rondom die toekenning nie. Vir wat is dit ook al weer? O ja, drama. Teen die middel van het Uys baie ernstig siek begin word en was sy toestand so sleg dat hulle nie kon opereer nie. Hy is op 10 Augustus in sy huis, Swartdakkies, op Onrust aan maagkanker oorlede.

Uys is op 13 Augustus op Onrust begrawe. Daar was geen roudiens nie en die kis is direk van die begrafnisondernemers af na die graf gebring. Later het Jan Rabie Uys se graf met wit skulpe bedek en drie sonneblomme daarop geplant. Doekvoet vat Die witkop-senter Toe daai gat En hol nou, hol nou Doodlyn toe. Die tong van engele Hy wat nooit opgehou het nie met praat, praat, praat, hy praat tog saam, nie waar, daar op die Groot Beraad? Uys is na sy dood nie vergeet nie.

Al die blare wat dood was, is die ene kleur en geur; hulle stel die twee slakke diep teleur. Hierin is veral gefokus op die besonderse verhouding tussen Sannie Uys en haar seun Uys Krige. Hierdie toneelstuk het saamgeval met die publikasie van JC Kannemeyer se biografie oor Uys Krige, Die goue seun: die lewe en werk van Uys Krige , wat by Tafelberg verskyn het. Dit het by Protea Boekhuis verskyn. Die onderwerp: Uys Krige se briewe wat hy as jong man tydens sy eerste oorsese reis geskryf het. Byna soos in my geval 70 jaar later, was daar die avontuur van Krige se eerste oorsese reis, die familiebriewe, sy verblyf by Roy Campbell in Frankryk totdat hulle voor die skuldeisers moes vlug Spanje toe.

Voordat Krige in , met die uitbreek van die Spaanse Burgeroorlog, teruggekeer het na Suid-Afrika, het hy kennis gemaak met sy eerste groot liefde, Emilia. Briewe aan Uys se familie wat lig werp op die liefdesverhouding met Emilia is ook in die bundel opgeneem. Wat bly daar oor van al my liefde, die blydskap van my gees, my bloed en al my singe? Net dit: herinneringe. Maak net gou! Haast je! Als een Zuid-Afrikaan zegt "Ek groet nou vir eers", dan bedoelt hij dat hij weggaat, groet - ww en niet dat hij alsnog gedag zegt.

Zie ook bij 'hoof' en 'hoof-' H acaciasoort met haakvormige doornen Acacia haakdoring - zn litakunensis acaciasoort uit het Bosveld zie aldaar en de haak-en-steek - zn savanne met zowel kromme als rechte doornen Acacia tortilis haakplek - zn moeilijkheid, probleem haakspeld - zn veiligheidsspeld haar - bw rechts term bij ossendrijven Vgl. In dat geval gebruikt men wel het verkleinwoord hasie. De Boeren vergeleken het dier dus met een hartebees - zn hert. Naast dit woord heeft in Afrika het woord hert alleen als geleerd woord voortbestaan, en is het vervangen door het woord takbok zie aldaar , wat zich laat verklaren door het feit dat herten oorspronkelijk niet in Zuid-Afrika voorkomen.

Waar 'hartseer' geassocieerd wordt met oprecht gevoeld verdriet, daar wordt 'verdriet' meer in verband gebracht met uiterlijk verdriet, ja zelfs met dronkenmansverdriet: 'dronk verdriet'. De omheining zelf is heining Vgl. De omheining zelf hek - zn wordt heininggenoemd. Een 'gate' in een luchthaven is ook hek in 't Afr.

Wel zegt men 'kiep-kiep' als men kippen roept. Dit doet men ook in Nederland, maar daar heeft de roepnaam dus het oorspronkelijke zelfstandige hoender - zn mv hoenders naamwoord 'hoen' verdrongen. Denk aan de Nl. Ook deze verwarring heeft een anglicistische oorsprong denk maar aan 'hoofbladsy' en 'hoof-bladsy' of 'hoof bladsy' waarbij de laatste versie een geleende morfologie uit het Engels is: 'main page' is een bijv.

Wees dus voorzichtig met dit woord. Daar zegt men 'Ek is lief vir jou'. Zie verder bij lief wees vir. Ter illustratie: kopvel en velkleur worden vertaald met 'hoofdhuid' en 'huidskleur'. Deze teksies zijn berucht omdat ze vaak overvol zijn en als ongeleide projectielen de verkeersregels overtreden. Afrikaner jaer - zn coureur, renner jag - ww jagen jags plat - bn geil Vgl. Voor jas - zn de Nl. Maar een taal verandert, en woorden kunnen zich zodanig ontwikkelen dat ze een bijbetekenis krijgen, wat uiteindelijk leidt tot een ander woord met een andere semantiek en morfologie, naast het oorspronkelijke woord.

Engels gas jockey jol - zn spreek uit als dzjol fuif, feest feesten, uitgaan, 'de buurt onveilig maken', jol - ww spreek uit als dzjol enz. Het jy nou ook vakansie? K kaal naakt vgl. Nederlander zeevis niet de Europese kabeljauw Argyrosomus coronus, A. De zaadjes van het kapokbossie verspreiden zich als pluisjes door de lucht. Deze pluisjes worden gebruikt voor kapok zie aldaar.

Oost-Indische kers sierplant Tropaeolum majus kappertjie - zn Opm. Zie daarvoor hieronder 'kappertjiesaad' kappertjes bijgerecht van ingelegde kappertjiesaad - zn bloemkmopjes van Capparis spinosa Vgl. Katwijks 'kaes'. Charadriidae, genera Pluvialis en Charadrius sterk, populair gazongras geschikt voor ZA, kikoejoe - zn herkenbaar aan zijn lange uitlopers: Pennisetum clandestinum kink kinkel - zn Daar is 'n kinkel in die kabel.

Dit breng met zich mee dat er in Zuid- Afrika met koffie dus vaak oploskoffie bedoeld wordt. Dikwijls drinkt men de koffie slapper dan in Nederland, soms nog romiger gemaakt met chichorei. Koffie met chichorei is poederachtig en koffie zonder chichorei is meestal korrelig.

Bekende oploskoffiemerken met chichorei zijn Koffiehuis en Ricoffy. Dit is een kla - ww standaardantwoord op de vraag Hoe gaan dit met jou? Klaas Vakie - zn Klaas Vaak klagte - zn mv klagtes klacht slaan in het gezicht, op huid Hou op of ek gaan jou klap! De Afrikaanse benaming Kleurlinggeldt hedentendage als een herinnering aan de Apartheid en men geeft de voorkeur aan de term Bruin, Bruinmens. Leonotis nepetifolia, Leonotis ocymifolia ook L. In andere variaties van het Engels zegt men echter 'soft drink' of 'soda'. Dit is dus een typisch Zuid- Afrikaanse term. Ek is ongevaarlik" koevert - zn envelop pe koffietafel - zn salontafel koggel - ww plagen door iemand na te apen.

Crassula marnieriana en C. Nou, snuiter kooi toe! De boom kan zeer groot worden Acacia xanthophloea koorspen - zn koortsthermometer hoofd Opm. In overdrachtelijke betekenis moet men het Nederlandse hoofd met 'hoof' vertalen: "Die hoof van die skool, kerk, regering". Hoof wordt ook gebruikt, maar wordt als deftiger dan kop gezien: "En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit" kop - zn Bij gebruik van uit het Nederlands afkomstige spreekwoorden, gezegden en vaste uitdrukkingen is het woord alledaags: Die hoof buig, skud; gawes van hoof en hart; iets uit jou hoof leer; 'n knap, helder hoof; vir sy misdaad het hy met sy hoof geboet.

De familie is eerder verwant aan de kraanvogels en rallen orde Gruiformes , en kent soorten als de gompou Ardeotis kori , veldpou Neotis denhami en de vaalkorhaan Eupodotis vigorsii. Zie daarvoor 'ete'.

Search | Van Schaik

Dit betekent echter 'badpak' kotelet - zn speklap bijhuisje; een meestal uit een verdieping bestaand optrekje op het erf van een grotere woning. Echter, verwantschap met Nederlands kot, dat 'studentenkamer' en 'armoedig huisje' betekent, is ook te overwegen. Kom kry! Kom maar halen! Zie verder bij 'arties'. Het wordt meestal niet in geschreven taal aangetroffen doch wel in snel gesproken taal. Het komt voor in langere voegwoorden zoals noulat 'nu' zie bij 'noudat' , solat 'zodat', nalat 'nadat', omlat 'omdat'.

In ontkenningen betekent lat vaak "laat het niet lat - voegw. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Daar betekent 'Ek hou van jou' "Ik vind je aardig". Net als het Nederlandse "Ik houd van bloemen" of "Ik houd van boerenkool". De betekenis van het woord is namelijk danig uitgebreid.

De betekenissen 'iets niet meer doen' en 'iets voor gezien houden' stroken hier echter niet meer mee en lijken Zuid-Afrikaanse innovaties. Het woord 'men' kent men niet in het Afrikaans. Gebruik dus altijd ''n mens'. Het wordt gegeten als ontbijt of als garnering bij hartige mieliepap - zn gerechten waar saus bij aanwezig is.

Als ontbijt wordt er na het opdienen ook, naar believen, melk overheen gegoten. Men onderscheidt dunne pap slap pap , stijve pap stywe pap en kruimelige pap poetoepap. Waarschijnlijk heeft de betekenis 'met iemand sollen' in de zegswijze om met iemand te mors onder invloed van het Engels zijn beslag gekregen Vgl. Don't mess with me! In die gevallen heeft het zijn betekenis en modaliteitsfunctie verloren. Los maar muf ww die Roquefort en Danish Blue.

Laat die Roquefort en Danish Blue maar liggen. Ceratopogonidae : zeer kleine steekvliegjes. Er is niemand die jou dit kan nadoen' nadoen - ww Opm. Dus niet in de zin van 'na-apen' of 'imiteren'. Hiervoor gebruike men resp. Voor 'spottend na-apen' gebruike men Afr. Botha' Vgl. Overal in Zuid-Afrika treft men rond steden en dorpen zulke opeenhopingen van tenten, golfplaathutjes en barakken aan, waar de armsten in nedersetting - zn leven.

Er bestaan zwarte en blanke 'informele nederzettingen'. Een bekend kamp met hoofdzakelijk Afrikaners staat in het Kroningspark, in Krugersdorp. Mensen zijn er vaak verstoken van elementaire sanitaire voorzieningen. De achterliggende gedachte is dat men in plaats van 'nee' vaak 'ja-nee' zie aldaar pleegt te antwoorden. In dit geval is 'nee' dus een afkorting van 'ja-nee', en niet een ontkenning. Egte sjampanje, dankie! De volgende voorbeelden moeten dit duidelijk maken.

I remember a story that my grandmother told me nog weten Onthou jy nog toe ek so geval het? Do you remember when I had fallen like that? We hebben te maken met een leenvertaling die wsch. Zij spreken Oorlams, een op het Afrikaans gebaseerde creooltaal. Het wordt dus vaker opgewonde - bijv. De oorvormige schelp van het dier kenmerkt zich door de gaten in de schelp, waardoor het dier ademt.

Het dier leeft op rotsen. Qua betekenis kunnen we ervan uitgaan dat we hier te maken hebben met een leenvertaling van het Engelse werkwoord 'to bother' Vgl. Overal in Zuid- Afrika treft men rond steden en dorpen zulke opeenhopingen van tenten, golfplaathutjes en barakken plakkerskamp - zn aan, waar de armsten in leven.

Er bestaan zwarte en blanke plakkerskampen. In de Zuid-Afrikaanse keuken bestaat het onderscheid tussen een pot en een pan nog volledig. Een pan is een ondiepe of kleine pot met steel, en een pot - zn pot is al het overige. In het Nederlands heeft het woord panvaak de betekenis van pot overgenomen.

Potch - zn Potchefstroom stoofpot in ijzeren driepoot-pot, boven open potjiekos - zn vuur echt traditioneel Afrikaans! Waar Nl. Watse liedjie of groep speel op die oomblik in jou kar? Stuur jou naam en skool na win tiemedia. Strooi die soetrissieblokkies en gerasperde ui oor die uitgerolde deeg. Strooi die oorskietvleis oor die soetrissies en uie, gevolg deur die helfte van die gerasperde kaas. Bak vir ongeveer 45 minute tot goudbruin en verwyder uit die oond. Skakel die oond af. Elle Olivier van Laerskool Stellenbosch is gekies vir die Weskaap Ruiterkuns span wat in Januarie in Parys aan die SA nasionale ruiterskuns kampioenskappe gaan deel neem.

This is a very special achievement as the award takes all sport codes into account. Their theme was The greatest showman and Amelie performed a solo, A million dreams. It was a beautiful evening and a successful performance. The highlight of these was the placing of two of our girls in the top 2 in their grade in the country. Congratulations to Erin Commaille in Grade 8 for her second position nationally and to Emma Brand in Grade 10 for her joint second position nationally.

Kent Sheard was also named as the player of the tournament. Congratulations, boys! Jamy was captian of the Junior Protea Team and she also received a gold medal for the Mace display. The SA Team obtained 15 gold, 15 silver and 10 bronze medals in total. The smalldrill team of HHH took part in the shoot-out Competition and obtained a bronze medal. Jaidan Reyneke het hom ook goed van sy taak gekwyt! Voorspoed Dr. Bennie Aucamp!

@ Sunday Times Books LIVE

Hiermee groet ons vir Dr. Hy laat diep spore agter en ons gaan hom baie mis. Hoofleiers vir Baie geluk aan Paul Roos en Anja Labuschagne wat as hoofleiers vir gekies is. An excellent achievement for Hendrik Louw. The highlight was when we played Clifton Prep from Durban in a over match. Clifton Prep were then bowled out for in What a special achievement for the team, congratulations! The Boonzaier Hall was transformed into a theatrical space illuminated by performers brimful with pathos, poignancy and delight.

They arrived in Dublin on Sunday afternoon. On Thursday evening they played against Young Munster and won Hulle vlieg die 19de Oktober Johannesburg toe vir die prysuitdelingseremonie. Academic and Cultural Prize-Givings The governing body and teachers would like to congratulate all learners who received awards at the academic and cultural prize-giving evenings!

It was wonderful to celebrate your achievements with you. Our deepest hope is that you will make use of all opportunities offered at PV, grow your talents and develop your leadership abilities so that you can make a difference and lead with pride in our country, and, ultimately, in this ever-changing world. Die nuwe seisoen is vol energie en entoesiasme afgeskop.